Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening Verksamhetsåret 2014


Nu har även det 81:e året i föreningens historia passerat.


Styrelsen har under året bestått av: Suppleanter: Festkommitte:

Eva Poulsen ordförande : Margareta Davidsson Anita Carlson Sonya Skan

Birgitta Carlson vice ordförande Torbjörn Ingwall Susanne Enghag Lena Ohlson

Gunnar Kållberg sekreterare Patrik Hedenström Margareta Källberg

Anders Nilsson kassör Jonny Källberg Marianne Karlsson

Carolina Johnsson ordinarie ledamot Ellinor Leijon

Medlemsantalet har under året varit 175st. fördelade på 108 hushåll. Oförändrat sedan föregående år.

Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag till vår förening. Vi har också tacksamt tagit emot prylar till vår loppis som Meta Davidsson håller ordning på. Det är också många arbetstimmar som har utförts under året av både styrelsemedlemmar och andra frivilliga.

Gräsklippningen klaras t.ex. av genom att ca. 11 hushåll har ställt upp med detta. Utan dessa insatser skulle ej vår verksamhet kunna hållas igång.


Hembygsföreningen har i år fått bidrag från Stiftelsen för Kulturmiljö med 20.000;- att användas till material för reparation av fönster och utvändig målning.


Under sommaren har byte av en del brädfodring och rödfärgning utförts på mangårdsbyggnaden. Och på magasinet

har det rödfärgats. De flesta uthusdörrar har svartmålats. Detta har utförts av medlemmar under ledning av Johnny Källberg och Anders Nilsson. Rose-Marie Vestberg-Pettersson och Margareta Källberg har servat med smörgåsar.

Vi har även i år utfört slåtterarbete med röjsågar och slåtteraggregat. Thorbjörn Hoel har som tidigare år slagit de stora ytorna och Hans Davidsson slänten nedanför mangårdsbyggnaden med traktor och slaghack.


Vi har under året haft fyra protokollförda möten utöver årsmötet och tre arbetsmöten som innebar risdragning och vårstädning och inför sommaren städning av mangårdsbyggnad, loge och ladugård.


Det firades Gökotta på Kristi Himmelsfärds Dag i Kyrkans regi under ledning av Jan Piscator som även hade ordnat en tipspromenad runt husen med kluriga frågor Det var god uppslutning och mycket musik och sång. Även i år höll vi till inomhus med predikan och någon gök hördes ej till i år heller.


Vid Valborgsmässofirandet på Berget var även i år tillströmningen av bygdens folk stor. Det var kallt och blåsigt och på gränsen till att vi ej skulle kunna elda. Det var uppehållsväder ända tills vi kom inomhus.

I år hölls vårtalet av Jon Elis Hollsten och kyrkokören medverkade.

Efteråt serverades som vanligt kaffe med dopp.


Vi har under söndagarna i juli haft kaffeservering och loppis på Berget.

Kyrkan har i år endast anordnat Musik i sommarkväll vid ett tillfälle då vi också hade servering efteråt.


På Hembygdsfesten i augusti underhöll Christer Lindén & Calle Boman. Det var mycket uppskattat.

Vädret var bra och vi vuxna roade oss som vanlig med hästskokastning och barnen fick fiska i fiskdamm.

Vi hade även i år lotteri med mycket fina vinster som skänkts av företag och privatpersoner.


På årets höstfest som vi anordnade för aktiva medlemmar var det god uppslutning och vi fick en trevlig kväll tillsammans.


I november var det så dags för Jul i Lungsund i samarrangemang med Svenska Kyrkan och Broängskyrkan. Vi hjälpte till med kaffeserveringen och hade även egen servering av glögg i hembygdsgården som var mycket uppskattat. Vi hade även vår loppis öppen ,

Även i år fanns ”knallarna” i Ladugården där det blev en fin julstämning. Vi hade som vanligt ett paketlotteri med stor efterfrågan på lotter..


För det ekonomiska utfallet hänvisas till ekonomisk redovisning som finns att tillgå på årsmötet

eller efter begäran.


Lungsund den 16 januari 2015


.................................... ............................... ....... ...............................

Eva Poulsen Birgitta Carlson Anders Nilsson


...................................... ....................................

Gunnar Kållberg Carolina Johnsson

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening Verksamhetsåret 2012

Nu har även det 79:e året i föreningens historia passerat.
Styrelsen har under året bestått av:
Eva Poulsen ordförande
Birgitta Carlson vice ordförande
Gunnar Kållberg sekreterare
Anders Nilsson kassör
Carolina Johnsson ordinarie ledamot

Medlemsantalet har under året varit 186 st. fördelade på 115 hushåll. En ökning med 21 personer.
Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag till vår förening. Vi har också tacksamt tagit emot prylar till vår loppis som Meta Davidsson håller ordning på. Det är också många arbetstimmar som har utförts under året av både styrelsemedlemmar och andra frivilliga.
Gräsklippningen klaras t.ex. av genom att ca. 12 hushåll har ställt upp med detta. Utan dessa insatser skulle ej vår verksamhet kunna hållas igång.

Vi har under året haft fem protokollförda möten utöver årsmötet och tre arbetsmöten som innebar  risdragning och vårstädning och inför sommaren städning av mangårdsbyggnad, loge och ladugård. Vi har även i år utfört slåtterarbete med röjsågar och slåtteraggregat. Thorbjörn Hoel har som tidigare år slagit de stora ytorna och Hans Davidsson slänten nedanför mangårdsbyggnaden med traktor och slaghack.
Ytterdörrarna på mangårdsbyggnaden har fått en rejäl uppfräschning då de målats av Leif Poulsen.
Stentrappan utanför ladugården har lags rätt av Anders Nilsson och Johnny Källberg. De har även rätat upp dörrarna till körvandringen på baksidan logen.
En åtgärdslista för underhåll av Berget på kort och lång sikt har upprättats av en arbetsgrupp.
Vi har under året ansökt till Länsstyrelsen  om bidrag till värdefulla kulturmiljöer för bl.a rödfärgning.

Det firades Gökotta på KristiHimmelsfärds Dag i Kyrkans regi  under ledning av Gunnel Blomgren med god uppslutning och mycket musik och sång. Även i år höll vi till inomhus så någon gök hördes ej till.

Vid Valborgsmässfirandet på Berget var även i år tillströmningen av bygdens folk stor.
I år höll Lars Rönngren, Lundsberg vårtalet och vi fick även i år hjälp med musiken av Gun Persson på dragspel.
Efteråt serverades som vanligt kaffe med dopp och det blev även dragspelsmusik efter kaffet.

Vi har under söndagarna i juli haft kaffeservering och loppis på Berget. Uppslutningen har inte varit så stor kanske beroende på att det har varit ganska dåligt väder under sommaren.
Kyrkan har i år endast anordnat Musik i sommarkväll vid ett tillfälle då vi också hade servering efteråt.

 

Till årets hembygdsfest kom  ca. 70 besökare och det var i år Bertil Engh som stod för underhållningen. Vädret var  bra  och vi vuxna roade oss som vanligt  med hästskokastning och barnen fick fiska i fiskdamm.
Vi hade även i år lotteri med mycket fina vinster som skänkts av företag och privatpersoner.

På årets höstfest som vi anordnade för aktiva medlemmar var det mycket god uppslutning  och  vi fick en trevlig kväll tillsammans.

I november var det så dags för Jul i Lungsund i samarrangemang med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan. Vi hjälpte till med kaffeserveringen och hade även egen servering av glögg i hembygdsgården som var mycket uppskattat. Vi hade även vår loppis öppen.
Även i år fanns ”knallarna” i Ladugården där det blev en fin julstämning. Vi hade som vanligt ett jullotteri.

För det ekonomiska utfallet hänvisas till bifogad ekonomisk redovisning.

Lungsund den 25 januari 2013

....................................                                                 ............................... .......                         ...................................
Eva Poulsen                                                                           Birgitta Carlson                                 Anders Nilsson                                        

......................................                                              ...........................................
Gunnar Kållberg                                                                 Carolina Johnsson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening Verksamhetsåret 2011

Nu har även det 78:e året i föreningens historia passerat.
Styrelsen har under året bestått av:
Eva Poulsen ordförande,  Birgitta Carlson vice ordförande
Gunnar Kållberg sekreterare, Anders Nilsson kassör
Carolina Johnsson ordinarie ledamot

Medlemsantalet har under året varit 165 st. fördelade på 105 hushåll.
Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag till vår förening. Vi har också tacksamt tagit emot prylar till vår loppis. Det är också många frivilliga arbetstimmar som har utförts under året. Gräsklippningen klaras t.ex. av genom att ca. 12 hushåll har ställt upp med detta. Utan dessa insatser skulle ej vår verksamhet kunna hållas igång.

Vi har under året haft fem protokollförda möten utöver årsmötet och tre arbetsmöten som innebar  risdragning och vårstädning och inför sommaren städning av loge och ladugård. Anita och Carolina har putsat, lagt i ny vadd och eterneller i fönstren. Vi har även i år utfört slåtterarbete med röjsågar och slåtteraggregat. Thorbjörn Hoel har som tidigare år slagit de stora ytorna och Hans Davidsson slänten nedanför mangårdsbyggnaden med traktor och slaghack.
Evert Johansson och Hans Davidsson har slutfört arbetet med ytterdörren och Evert har även reparerat ställningen till slipstenen.
Det har inhandlats hyllor till Loppisen så den skall bli lättare att sköta och få bättre översikt över varorna.

Det firades Gökotta på Kristi Himmelsfärds Dag i Kyrkans regi  under ledning av Gunnel Blomgren med god uppslutning och mycket musik och sång. Även i år höll vi till inomhus så någon gök hördes ej till.

Vid Valborgsmässo-firandet på Berget var även i år tillströmningen av bygdens folk stor.
Gunnel Blomgren höll vårtalet och i år fick vi hjälp med musiken av Gun Persson på dragspel.
Efteråt serverades som vanligt kaffe med dopp och det blev även dragspelsmusik efter kaffet.

Vi har under söndagarna i juli haft kaffeservering och loppis på Berget.
Kyrkan har i år endast anordnat Musik i sommarkväll vid ett tillfälle då vi också haft servering.
Även i sommar har vi deltagit i Öppen Gård som samordnats med kommunens hjälp där alla Bygde-eller Hembygdsgårdar i  kommunen  enats om  varsin veckodag  med aktiviteter under juli månad. Meningen med detta är att man åker runt till gårdarna och får en stämpel eller påskrift  på ett kort och de som besökt alla ställen  deltar i en utlottning av skänkta priser. Från vår förening skänkte vi även i år en grill. Vi tycker oss uppleva några fler besökare under sommaren.

Till årets hembygdsfest kom ca. 70 besökare och  Arenström & Wahlgren stod för underhållningen. Vädret var ganska bra  och vi vuxna roade oss med hästskokastning och barnen fick fiska i fiskdamm.
Vi hade även i år lotteri med mycket fina vinster som skänkts av företag och privatpersoner.

På årets höstfest som vi anordnade för aktiva medlemmar var det mycket god uppslutning och  vi fick en trevlig kväll tillsammans i Ladugården.

I november var det så dags för Jul i Lungsund i samarrangemang med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan. Vi hjälpte till med kaffeserveringen och hade även egen servering av glögg i hembygdsgården som var mycket uppskattat. Vi hade även vår loppis öppen.
I år fanns ”knallarna” i Ladugården där det blev lite mer ombonat och en fin julstämning.

Under året har vi fått en del elarbeten utförda. Bl.a har vi installerat en ny elcentral, ny belysning i ladugård, ljus på dass och ytterbelysning vid ladugården. Vi har även grävt in kabel istället för luftledning. Trådarna in från stolpen sparades som nostalgi och för eventuella fåglar att sitta på. Detta till en kostnad av ca. 22.000:-. Dessutom plåtarbeten på mangårdsbyggnaden, fönsterbleck och plåt vid skorstenen för ca 15.000:-.
För det ekonomiska utfallet hänvisas till bifogad ekonomisk redovisning.

Lungsund den 31 januari 2012

 

.....................................                                                 ............................... .......                         .....................................
Eva Poulsen                                                                           Birgitta Carlson                                 Anders Nilsson                                        

 

.......................................                                              ...........................................
Gunnar Kållberg                                                                 Carolina Johnsson

 

Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening 2009

Så har nu även det 76:e året i föreningens historia passerat.  Medlemsantalet har under året sjunkit med ca 5 personer och är nu 160 st. fördelade på 99 hushåll.

Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag tll vår förening. Det är många frivilliga arbets-
timmar som har utförts under året. Utan denna insats kunde ej verksamheten kunna hållas igång.

Vi har under året haft 6 protokollförda möten och ett arbetsmöte förutom årsmötet.
I augusti var vi värd för ett möte för Byalag och Hembygds- föreningar i Östra Värmland där Birgitta Carlson är vår representant.
De guidades runt på gården av en del av oss i styrelsen.

Vi började vårt verksamhetsår med att ha mat- och dryckes-kontroll vid Johnny Nilsson Maraton. Vi serverade blåbärssoppa,vatten, bananbit och bulle till ca 200 startande. Vi sålde även korv och kaffe till publiken.

Valborgsmässoafton firades som vanligt på Berget. Tyvärr så hade vårtalaren blivit sjuk så ordföranden fick ha ett litet inproviserat vårtal. Det var ganska god uppslutning och efteråt serverades kaffe med dopp i Hembygdsgården.

Det firades Gökotta på KristiHimmelsfärdsDag i Kyrkans regi då ett fåtal personer deltog. I år fick man även höra göken.

Vi har under söndagarna i juli haft kaffeservering och loppis på Berget. Kyrkan har vid två tillfällen anordnat Musik i sommarkväll då vi har serverat kaffe.

Vid Trivseldagen som anordnades i juli huvudsakligen för barn men där även vuxna deltog fick man bl.a pröva på
att tova och göra dekopage då man med ett speciellt lim fäster
delar av servetter på t.ex. stenar. Vi serverade även krabbelurer.
Dagen avslutades med grillfest för de vuxna.

Under sommaren har vi av ”Märta i Myra” lånat får som har betat av våra marker.

På årets hembygdsfest stod John Elis Hollsten och Sven”i Starra”
Ohlsson för underhållningen. Vädret var vackert och vi vuxna roade oss med hästskokastning och barnen fick fiska i fiskdamm.
Vi sålde även lotter med mycket fina vinster som skänkts av företag och privatpersoner.

Årets höstfest som vi brukar ordna för aktiva medlemmar i föreningen blev tyvärr inställt i år p.g.a. för få anmälningar.

I november var det så dags för Jul i Lungsund i samarrangemang med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan. Vi hjälpte till med kaffeserveringen och hade även egen servering av glögg i hembygdsgården. På logen sålde vi lotter och mycket skänkt bröd.
Vi hade även vår loppis öppen.

Under året har det utförts en del reparationsarbeten på Berget.
Bl.a. har en gavel rödfärgats och nya vindskivor satts upp som sågats, målats och skänkts av Hans Davidsson. Det var full aktivitet en helg då många frivilliga ställde upp då vi hyrt en
skylift.

Britt Nilsson som är född på Lungsunds gård har skänkt en del
porslin och tavlor därifrån. Så även miniatyrer av Lungsunds gård
och Kyrkan.
Ann Hedman har skänkt ett gammalt bakskåp som vi placerat i köket. I det finns hyllor som man lade brödet dragfritt att jäsa på förr i tiden.

Skåne den 20 januari 2010
styrelsen/gm
Eva Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening 2008

Så har nu även det 75:e året i föreningens historia lagts till handlingarna. Medlemsantalet har under året sjunkit med ca. 20 personer och är nu 165 st.

Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag tll vår förening. Det är många frivilliga arbetstimmar som har utförts under året. Detta är ett ovärdeligt stöd till föreningen.

En del reparationer har fortsatt under året. Bl.a. har en ny landgång snickrats av Anders Nilsson och Gunnar Kållberg, då den gamla visade sig vara rutten. Tre fönster har reparerats och målats av Anders Nilsson och Leif Poulsen. Dessa var mycket illa åtgångna av tidens tand. Även verandafönstren har målats utvändigt av Leif.

Eftersom prästgården sålts under året så har Anders kört böcker och handlingar från Erik Johannesson som förvarades där, men som tillhör föreningen. Dessa skall nu förvaras i rummet på vinden på Berget.

Under sommaren har vi lånat tre får av ”Märta i Myra” som har betat av våra marker. Susanne Enghag har sett till att de haft vatten.

I år blev tyvärr Johnny Nilsson Maraton inställt p.g.a. isbrist.

Valborgsmässoafton firades som vanligt med brasa på Berget. Det var i år kraftig blåst så det var osäkert in i det sista om vi skulle våga tända. Allt avlöpte dock utan missöden.
Vårtalare var i år prästen Thomas Karlsson. Rekordmånga sökte sig in i värmen och fikade efteråt.

På 1 maj som i år sammanföll med Kristi Himmelsfärdsdag var det Gökotta på Berget. Den hölls inomhus med ett fåtal besökare under ledning av Gunnel Blomgren. Någon gök hörde vi dock ej.
Vi har även i sommar haft servering på söndagseftermiddagar och då har även loppisen varit öppen. Försäljningen har gått bra.

Under tre söndagar har vi tillsammans med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan även i år arrangerat Musik i Sommarkväll.

En trivseldag anordnades 5 juli. Den startade med aktiviteter ämnade för barn, men där även vuxna deltog. Man kunde pröva på att tova sin egen spindel eller att steka Krabbelurer över öppen eld och framför allt äta dem. Mycket gott. Kvällen avslutades med grillkväll  och trevlig samvaro för de vuxna.

Årets hembygdsfest gick av stapeln 9 augusti. Det var en mycket blöt tillställning. Underhållningen  av Storforsgruppen Trio Retur fick hållas på logen. De spelade gamla schlagers och det blev även allsång. Ett 80-tal personer hade trotsat vädret och kommit.

Den 30 september anordnades bildvisning av brobygget i Församlingshemmet.  Det var Gunnar Kållberg som på nära håll följt bygget och dokumenterat det med bilder. Det visades även en del gamla bilder från färjeläget och gamla bron. Mycket intressant kväll som ett 30-tal personer fick uppleva.

Den 25 oktober hade vi bjudit in till fest för de aktivt arbetande i föreningen som tack för all tid och ork som de lagt ner under året. Ett 25 tal kunde komma och det blev en mycket trevlig kväll.

Den 15 november var det så dags för Jul i Lungsund. Vi hade tillsammans med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan hand om kaffeservering och korvförsäljning. Kaffe serverades både i Församlingshemmet och Missionskyrkan. Korven såldes i ett stånd ute på Berget. Vi hade även loppisen öppen och serverade glögg i köket. Lotter och mycket skänkt bröd såldes på logen. Dagen var mycket lyckad med många tillresta knallar och nöjda besökare. Marschaller lyste upp hela Lungsund när mörkret föll.

Utöver årsmötet har styrelsen haft fem protokollförda möten och ett antal arbetsmöten under året.
Eva Poulsen har på Internationlla Kvinnodagen berättat om Lungsund och Hembygdsföreningen efter inbjudan av Innerwheel föreningen i Östra värmland.
Birgitta Carlsson har deltagit i möten i grannföreningarna.
Vi har även representerats i LUG och Bergslagskanalen.

Skåne den 17 januari 2009
styrelsen/gm
Eva Poulsen

 


Verksamhetsberättelse för Lungsunds Hembygdsförening 2007

Så har ännu ett år gått,  det 74:e i föreningens historia.

Medlemsantalet var vid årets slut 184  fördelade på 111 hushåll.

Många medlemmar,vänner och företag har under året lämnat gåvor och
bidrag till vår förening.
Många frivilliga arbetstimmar har utförts utan ersättning.

Vi har under året fått upp nya vägskyltar till Hembygdsgården.

På Berget rödfärgade vi i somras två sidor av huvudbyggnaden.
Vi har även röjt undan skräp på vinden och städat där.
Till rummet på övervåningen har  köpts in hyllor och vi har även flyttat
upp en av hyllorna från nedre våningen. Böckerna har flyttats med.
Den nygamla ytterdörren som skänktes förra året av Margareta och Ingemar Andersson har monterats av Evert Johansson och Hans Davidsson.
En komplett vävstol har skänkts av Rut och Sven Johannesson. Den har monterats upp och placerats i boden.
Under sommaren har vi lånat får och getter för att hålla marken öppen.

Årets första stora händelse som Hembygdsföreningen var engagerad i
var Johnny Nilsson Maraton som gick av stapeln lördag den 17 februari.
Vi serverade blåbärssoppa och vatten till ca. 200 deltagare och till hälften av dem även bulle.
Till publiken sålde vi grillad korv, dricka och kaffe.
Valborgsmässoafton firades och vårtalare i år var Esse Holmgren.
Många Lungsundsbor slöt upp och efter brasan serverades kaffe med dopp.

17 maj var det så dags för Gökotta på Berget i Svenska Kyrkans regi.
Det var mycket dåligt väder, så vi samlades inne i huvudbyggnaden.
Någon gök hördes dock ej.

Under sommaren har det på söndagskvällar i  Svenska Kyrkans och Missionskyrkans regi arrangerats ”Musik i Sommarkväll” vid tre tillfällen.

 

Vi har även i år haft kaffeservering på söndagar mellan 1 juli och 5 augusti. Nytt för i år är att vi har startat loppis i det s.k. Nygrens rum innanför köket som vi har haft öppen i samband med serveringen. Det har varit mycket uppskattat och många har frikostigt skänkt prylar till för-
säljning som har gett ett bra tillskott i kassan.

Trivselafton för hela familjen anordnades 7 juli.
Barnen fick lära sig att göra sälgpipor och snickra båtar. De fick även göra sina egna Krabbelurer som stektes över öppen eld ute på gården. Mycket
uppskattat.
Vi fick också lära oss att göra våra egna vispar av björkris.
Senare på kvällen blev det grillafton då ett tjugotal personer deltog.

Årets hembygdsfest arrangerades lördag 11 augusti med undehållning av
Double Irish från Karlskoga. Som tidigare år var det hästskokastning, lotterier och servering.  Ca. 100 personer besökte festen.

Lördag 13 oktober anordnades en höstträff för aktiva medlemmar som tack
för allt arbete som de lagt ner under året. Ca 25 personer kunde komma.

17 november var det så dags för Jul i Lungsund där vi deltog som medlemmar i LUG. (Lungsunds UtvecklingsGrupp) Vi serverade kaffe i Missionskyrkan. Vi sålde även lotter och hembakat bröd. På Berget hade vi loppisen öppen och sålde även glögg. Dagen var mycket lyckad med ett stort antal besökare.

Utöver årsmötet har styrelsen haft 8 st protokollförda möten och ett antal   
arbetsmöten.
Birgitta Carlsson har även deltagit i möten med grannföreningarna.
Vi har även representerats i LUG och Bergslagskanalen.

Skåne den 13 januari 2008
styrelsen /gm
Eva Poulsen

 

Verksamhetsberättelse för Lungsunds hembygdsförening 2006

Vi lägger ytterligare ett år till handlingarna, det 73:e i föreningens historia.

Under året har föreningen drabbats av stor sorg och saknad efter vår ordförande Nils Regnströms tragiska bortgång. En händelse som i allt kom att överskugga årets övriga händelser för vår förening. Saknaden efter Nils är stor och vi minns honom som en ordförande som alltid hade som motto att fattade beslut skulle vara till gagn för vår förening och hela vår bygd. Han var en bygdens son och hans ljusa minne lever kvar i Lungsundsbygden. Nils har varit vår ordförande sedan 1998.

Birgitta Carlson har efter Nils bortgång varit vår tillförordnade ordförande.

Medlemsantalet i vår förening var vid årets slut 192 betalande. Fördelat på 115 hushåll.

Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag till föreningen.
Föreningsbidrag har erhållits från Storfors kommun.
Många frivilliga arbetstimmar har utförts utan ersättning.

Vi har under året installerat ett avfuktningsaggregat i ladugården i syfte att få ner fuktigheten till en nivå som förhindrar mögelbildning på våra gamla träföremål.

Putsen på ladugården har lagats upp av Kenneth Isaksson. Vidare så har vi ändrat så att takvattnet från baksidan ladugården leds under byggnaden till dränering på framsidan.

Rummet på övervåningen i mangårdsbyggnaden har renoverats av Leif Poulsen och materialet har till stor del sponsrats av Färgtema i Kristinehamn.

Vi har under hösten som gåva mottagit en ytterdörr från Margareta och Ingemar Andersson i Blomsterhult. Den kommer att monteras under 2007.

Serveringskommitte´n har sytt upp klädsamma förkläden. Eva Poulsen har ordnat tyget och Margareta Davidsson har stått för sömnaden.

Vi har under året fått överta stora mängder med dokument efter Erik Johannesson och Carl Gustav Sundberg. Dessa handlingar förvaras förnärvarande i arkivet på Sundsta samt på vinden på Berget. Vi planerar att använda det nyrenoverade rummet på övervåningen för ”Pastor Olssons bibliotek” samt arkivering av alla mottagna handlingar.

Årets aktiviteter skulle ha inletts med vätskekontroll vid Lungsundsbron i samband med Bergslagsloppet den 25/2. Pga dåliga isförhållanden så tvingades man dock att ställa in årets lopp.

Det första arrangemanget blev därför en berättarafton den 29/3 i Församlingshemmet. Det var

Sven Tågmark, Molkom som berättade om ”böndernas roll för järnhanteringen i östra Värmland”. Ett intressant inslag för ett 20- tal åhörare.

Vårfirandet på Berget den 30 april lockade en något större skara än vanligt trots de friska vårvindarna. Sånger och dikter framfördes traditionsenligt och i år under ledning av Birgitta Carlson, Gunnel Blomgren och Börje Karlsson. Gunnel Blomgren framförde även årets vårtal.

Lördagen den 13 maj arrangerade Jonas och Agneta Wire´n visning av kvarnen i Kvarned. Ett femton-tal besökare fick se och lyssna till en intressant dragning om kvarnens historia.

Otta arrangerades den 25 maj i kyrkans regi och sommarkvällar på Berget under temat ”musik i sommarkväll” har arrangerats vid tre tillfällen under juli och augusti månad av missionsförsamlingen och kyrkan. Uppskattade och välbesökta inslag i programmet.

Grillafton arrangerades lördagen den 1 juli och ett nytt inslag för i år var en trevlig tipspromenad sammansatt av Margareta Davidsson.

Vår sommarservering har varit öppen söndagar mellan den 2/7 till 13/8. Dessutom i samband med ”musik i sommarkväll” som arrangerats av kyrkan och missionsförsamlingen.

Årets hembygdsfest arrangerades den 12 augusti, en något blåsig afton men med hyfsat bra deltagarantal. Besökarna kunde bl a lyssna till underhållning av Benny Granberg med söner
” I Gunde Johanssons fotspår”.

Lördagen den 21/10 var det så dags för den länge efterlängtade öppningen och invigningen av vår nya bro. Invigningstal och bandklippning utfördes av en nestor i hembygdsföreningen, nämligen  Artur Fredriksson. Vi fick i uppdrag av Vägverket att ansvara för servering till allmänheten i samband med invigningen. Vi serverade 270 kaffe eller dricka med kaka.
I samband med invigningen deltog vi i arrangemanget med den skottkärra som finns på Berget och som användes vid byggandet av den första bron.

Under hösten har Hembygdsföreningen, Sv kyrkan, Missionsförsamlingen och Sporthotellet haft flera träffar som sedermera lett fram till bildandet av Lungsunds Utvecklingsgrupp,
(LUG). Det formella bildandet och registrering av denna ideella förening kommer att ske i början på 2007.
Det 1:a arrangemanget under LUG:s ledning var ”Jul i Lungsund” som arrangerades lördagen den 2/12 där hembygdsföreningen var en delarrangör. Vi ansvarade för serveringen i församlingshemmet, korvförsäljning i missionskyrkan samt några olika lotterier. Antalet besökare överträffade alla förväntningar.

Under året har vi deltagit i ett utvecklingsseminarium i syfte att inspirera till fortsatt utveckling på och omkring Bergslagskanalen. Seminariet arrangerades på Sporthotellet den 3/10 och arrangör var Föreningen Bergslagskanalen. Ett femton-tal intressenter var representerade såsom kommuner, båtklubbar, hembygdsföreningar, byalag, teaterförening, enskilda företag etc.

Vidare har vi deltagit i ett möte 23/10 arrangerat av Storfors hembygdsförening. Storfors hembygdsförening vill få till stånd ett samarbete mellan föreningarna i närområdet och speciellt med inriktning på ungdomssatsning. Övriga deltagande föreningar var Kristinehamns hembygdsförening, Bjurtjärns hembygdsförening och Åtorps byalag. Inga beslut är fattade men nytt möte är inplanerat.

Utöver årsmötet har styrelsen avhållit 8 st protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten.

Lungsund den 4 februari, 2007
Styrelsen/gm
Anders Nilsson

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verksamhetsberättelse för Lungsunds hembygdsförening 2005
Vi lägger ytterligare ett år till handlingarna, det 72:a i föreningens historia.
Medlemsantalet i vår förening var vid årets slut 196 betalande. Fördelat på 117 hushåll.
Många medlemmar, vänner och företag har under året lämnat gåvor och bidrag till föreningen.
I år har vi även fått föreningsbidrag från Storfors kommun.
Många frivilliga arbetstimmar har utförts utan ersättning.
Vi har under året bytt träpanel på västra väggen av stallbyggnaden och rödfärgat hela byggnaden. Ett långt arbetspass utfördes av Hans Davidsson, Gunnar Kållberg, Bo Persson och Anders Nilsson.
Årets aktiviteter inleddes med vätskekontroll vid Lungsundsbron i samband med Bergslagsloppet den 19/2. I samband härmed hade vi även försäljning av kaffe och korv till publiken.
Den 9/3 arrangerades visning av gamla Lungsundsbilder i församlingshemmet. En del av de bilder som ingår på den CD som föreningen har till försäljning. Ett 35-tal besökare kunde inräknas. I samband med bildvisningen hade vi även musikunderhållning och för detta svarade Göran Nilsson och Gunnar Johansson.
Vårfirandet på Berget den 30 april lockade som vanligt en skara Lungsundsbor. Vårsånger framfördes traditionsenligt och i år under ledning av Birgitta Carlson och Gunnel Blomgren. Gunnel Blomgren framförde även årets vårtal.
Otta arrangerades den 5 maj i kyrkans regi och sommarkvällar på Berget har arrangerats vid tre tillfällen under juli och augusti månad av missionsförsamlingen och kyrkan. Uppskattade och välbesökta inslag i programmet.
Grillafton gick av stapeln den 2 juli och nytt för i år var att vi hade "levande underhållning" i form av Lars Hedman & Kenneth Persson som framförde ett smakfullt program.
Vår sommarservering på lör + sön har varit öppen mellan den 2/7 till 14/8.
Årets hembygdsfest arrangerades den 13 augusti i ett strålande väder och med bra deltagarantal. Besökarna fick bl a njuta av underhållning av Bo Harald & Prins Oscar som framförde ett program med temat "Genuin Värmlandsunderhållning".
I år beslutade vi att ta en paus med Julmarknaden för att kanske återkomma i någon annan form till nästkommande år.
Utöver årsmötet har styrelsen avhållit 4 st protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten.
Lungsund den 4 januari, 2006
Styrelsen/gm
Anders Nilsson