PROGRAM FÖR 2017

(Med reservation för ändringar i programmet)

     
24/4 Kl 17.30

Risdragarkväll och vårstädning på Berget.

     

30/4

Kl 19.30

Valborgsmässofirande på Berget.
Vårtalare: Lennart Lokind. Kyrkokören. Servering

     

11/5

Kl. 19:00

Årsmöte

     

25/5

Kl. 9.00

Gökotta på Berget
Svenska kyrkan
Medtag kaffekorg

     

13/7

Kl 18.00

Kolbullekväll Svenska kyrkan (För program, se predikoturer)

     
16/7 Kl 11.00 Vandring runt Hållsjön.Start vid kyrkan. Avslutning på berget med kaffeservering.
     

12/8

Kl 15.00

Hembygdsfesten på Berget
Servering, Lotterier, Hästskokastning
Underhållning Ingvar Karlsson (från Sven-Ingvars) och Bengt Buskas             

     
18/11 Kl 13-17 Jul i Lngsund

SOMMARSERVERING, SÖNDAGAR  KL 14 – 17,  MELLAN 2/7 och 30/7

Loppisen öppen

********************************************       

VISNING AV HEMBYGDSGÅRDEN EFTER KONTAKT MED
BIRGITTA CARLSON TEL 076 80 80 237, ANDERS NILSSON 072 747 01 46

VARMT VÄLKOMNA !

STYRELSEN

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------