Välkommen till Lungsunds hembygdsförening

Lungsunds hembygdsförening bildades 1933.
Redan 1942 anskaffades den första hembygdsgården.

När hembygdsföreningen 1982 förvärvat Berget till ny
hembygdsgård flyttades föremålen från den gamla och finns nu att studera i den omgjorda ladugården på Berget.

Genom Värmlands Hembygdsförbund har en ingående inventering av Berget skett, varvid hembygdsgårdens unika historia, vackra läge och värdefulla inventarieskatt åter påpekades.

Vi tar  emot nästan ALLT
(inte skrymmande möbler och inte kläder)
till vår Loppmarknad på Berget !!!

Ring och vi hämtar!!!

Du ringer:
Margareta Davidsson på tel:700 25
Eva Poulsen på tel:700 85

Föreningen har ca 170 medlemmar och alla som har anknytning eller intresse för bygden är välkomna, oavsett var på jordklotet man bor.
Du är också välkommen som medlem i Lungsunds hembygdsförening om du inte redan är det!

Kostnaden för att bli medlem är 75:-/person eller 125:-/familj.